Arabisch leren

Arabisch voor beginners I

Schrijven: Basis regels van Arabische schrift, herkennen van letters, uitspreken van letters, contrast tussen klanken in uitspraak.

Onderwerpen: Veelvoorkomende regionale begroetingen; jezelf voorstellen aan anderen (collega’s en vrienden); informatie verstrekken over je beroep, nationaliteit en land van herkomst, familie en relaties; vertellen in de derde persoon; plannen, capaciteiten en acties omschrijven d.m.v. werkwoorden; vragen stellen met vragende woorden; wat, waar, wanneer, hoeveel, waarom; personen uitnodigen; gebruiken en begrijpen van veelvoorkomende uitdrukkingen.

Grammatica: basis woorden en zinnen structuur; vervoegen van werkwoorden in de huidige toekomstige tijd; enkelvoud en meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden voor tijd; dagen van de week en de regels van tellen; ontkenningen.

Cijfers: Cijfers en regels van het tellen, wiskundige symbolen, telefoonnummers, de datum benoemen, de tijd benoemen.

Extra’s: Begrijpend luisteren, rollenspellen, vertalingen, kleine woorden, extra woordenschat.

Arabisch voor beginners II

Onderwerpen: Geven en ontvangen van routebeschrijving; beschrijven van reis en vakantieplannen; over jezelf vertellen; een nieuwe taal leren.

Grammatica: huidige / toekomstige werkwoord vormen; omschrijvingen; woord structuur; voorzetsels.

Arabisch voor beginners III

Onderwerpen: Maken en afzeggen van afspraken; telefoon gesprekken; omschrijven tijden / kantooruren; winkelen en onderhandelen; activiteiten omschrijven; anderen introduceren; vrienden uitnodigen; kleuren leren; maanden van het jaar leren.

Grammatica: huidige / toekomstige vormen geavanceerd, introductie verleden tijd, vergelijkingen, woorden structuur, werkwoord vormen.

Arabisch voor gevorderden I

Onderwerpen: Op zakenreis gaan, reizen, over familie vertellen, verkeersregels bespreken; persoonlijke gegevens verstrekken; opleidingen bespreken.

Grammatica: Verleden tijd vervoegingen en werkwoord categorieën, werkwoord vormen.

Geavanceerd Arabisch

Geavanceerde Arabische lessen zijn bestemd voor de studenten die hun niveau van klassiek Arabisch willen verbeteren. De lessen focussen zich op lezen en schrijven alsook spreken. De studenten bespreken tijdens de lessen een variëteit van hedendaagse onderwerpen betreffende de moderne wereld. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van een divers scala aan tekstboeken.

Alle cursussen bevatten diverse onderwerpen zoals: educatie, sociale situaties, sport, culturele evenementen, politiek, toerisme, schrijven van brieven, bedrijfsleven, media (radio, tv, en kranten), milieu en burgerschap, Arabische geschiedenis en cultuur.